00:57 PST Thứ bảy, 03/12/2022

Giới thiệu

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội Từ Thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion) này được thành lập với mục đích để giúp cho những mảnh đời đầy bất hạnh và kém may mắn về nhiều khía khác nhau trên Thế giới. Đặc biệt, Hội Từ Thiện của chúng tôi nhắm đến những tu sĩ trẻ đang học chân lý trên toàn thế giới, những người...

Quyên Tặng

Quyên tặng qua PayPal

Đăng nhập thành viên

Trang nhất » Thơ - Văn » Thơ

Thương Em Đang Là...

Thương Em Đang Là...

Bài thơ "Thương Em Đang Là...". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Thương Em Sinh Viên

Bài thơ "Thương Em Sinh Viên". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Nhân Hậu & Phước Báu

Nhân Hậu & Phước Báu

Bài thơ "Nhân Hậu & Phước Báu". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Những Trái Tim Từ Bi

Những Trái Tim Từ Bi

Bài thơ "Những Trái Tim Từ Bi". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn

Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực

Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực

Bài thơ "Giấc Mơ Trở Thành Hiện Thực". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn

Kiếp Nghèo & Từ Bi

Kiếp Nghèo & Từ Bi

Bài thơ "Kiếp Nghèo & Từ Bi". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Phận Mồ Côi

Phận Mồ Côi

Bài thơ "Phận Mồ Côi". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Xin Bạn Mãi Nhớ!!!

Xin Bạn Mãi Nhớ!!!

Bài thơ "Xin Bạn Mãi Nhớ!!!". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Thương Em Học Trò

Thương Em Học Trò

Bài thơ "Thương Em Học Trò". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.