Giúp Đỡ Những Người Bất Hạnh

Kêu gọi giúp đỡ những người bất hạnh.
Giúp Đỡ Những Người Bất Hạnh
Trong tháng Bảy năm 2012 tới đây, có một em Phật tử sẽ đi về Việt Nam cùng một đội Hải Quân Hoa Kỳ với mục đích giúp đỡ những người nghèo,  người già, và người tàn tật nằm trong hoàn cảnh khó khăn.  Địa điểm mà em sẽ đến giúp đỡ là Làng Thanh Hương, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền, Thành Phố Huế, Việt Nam.  
 
Hội Từ Thiện ĐĐ. TS. Giác Hạnh và Những Đệ Tử trong cơ hội này chúng tôi thấy việc làm ấy vô cùng ý nghĩa, và để xoa dịu tấm lòng đau khổ cho những người bất hạnh ấy, chúng tôi đã phát tâm kêu gọi tất cả những thành viên trong Hội Thiện Nguyện của chúng tôi nhịn một ly nước ngọt hầu mong mang lại cho những người bất hạnh ấy hương vị hạnh phúc.  Mặt khác có thể xoa dịu một phần nào trong nỗi đau của họ.  Nhân đây, thay mặt Hội Từ Thiện, chúng tôi thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm từ quý vị thân bằng quyến thuộc, bạn bè xa gần, vì tấm lòng từ ái, lá lành đùm lá rách, cố gắng cùng chúng tôi đóng góp một bàn tay nhỏ bé của quý vị để cho công việc phụng đạo giúp đời của chúng tôi sớm hoàn thành viên mãn.
 
Cuối cùng, trong lúc chờ đợi sự yểm trợ của quý vị, thay mặt Hội Từ Thiện, chúng tôi thành thật cảm niệm công đức và tấm lòng ưu ái mà quý vị đã dành cho chúng tôi.  Nguyện cầu phước báo này sớm đến với quý vị và thân quyến.
 
Mọi đóng góp xin gởi qua PayPal (link), hay gởi ngân phiếu về thủ quỹ của Hội Thiện Nguyện theo địa chỉ sau đây:
 
Anh Kenny Trương
630 Sunset Pkwy
Novato, CA 94947
E-mail: kenny_t1@comcast.net
Cell: 415 305 4294
 
Trong tâm từ bi,
Hội Trưởng  ĐĐ. TS. Giác Hạnh

Tác giả bài viết: Sư Giác Hạnh