00:49 PDT Chủ nhật, 25/09/2022

Giới thiệu

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội Từ Thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion) này được thành lập với mục đích để giúp cho những mảnh đời đầy bất hạnh và kém may mắn về nhiều khía khác nhau trên Thế giới. Đặc biệt, Hội Từ Thiện của chúng tôi nhắm đến những tu sĩ trẻ đang học chân lý trên toàn thế giới, những người...

Quyên Tặng

Quyên tặng qua PayPal

Đăng nhập thành viên

Menu

Trang nhất » Hồ sơ lưu trữ » Danh sách các Ân Nhân

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ 2017

Danh Sách những Ân Nhân tài trợ năm 2017.

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ 2016

Danh Sách những Ân Nhân tài trợ năm 2016.

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ 2015

Danh Sách những Ân Nhân tài trợ năm 2015.

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Trong Tháng 06, 07, 08 & 09 Năm 2014

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Trong Tháng 06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12 Năm 2014 & Tháng 01, 02 Năm 2015

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Năm 2013 & 2014

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Năm 2013 & 2014

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ (tháng 10, 11) Năm 2013

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Hội Thiện Nguyện Bàn Tay Cứu Khổ tháng 10, 11 năm 2013.

Danh sách Hội Thiện Nguyện biếu tặng năm 2013 tại Việt Nam

Danh Sách Những Thành Phần (Bệnh Nhân, Người Nghèo & Học Sinh) Được Sư Giác Hạnh & Hội Thiện Nguyện Biếu Tặng Trong Năm 2013 Tại Việt Nam

Ân Nhân ủng hộ cho Hội năm 2013

Danh sách các Ân Nhân đã đóng góp cho Hội Từ Thiện.