02:15 PST Thứ bảy, 03/12/2022

Giới thiệu

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội Từ Thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion) này được thành lập với mục đích để giúp cho những mảnh đời đầy bất hạnh và kém may mắn về nhiều khía khác nhau trên Thế giới. Đặc biệt, Hội Từ Thiện của chúng tôi nhắm đến những tu sĩ trẻ đang học chân lý trên toàn thế giới, những người...

Quyên Tặng

Quyên tặng qua PayPal

Đăng nhập thành viên

Trang nhất » Giới thiệu về Hội

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Mục đích của Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion)

Danh sách thành viên Hội từ thiện

Tên và chức vụ của các Hội viên